Thủy điện Đa Nhim Thượng 2

Thủy điện Đa Nhim Thượng 2 có công suất 7.5 MW được xây dựng tại xã Đạ Chay, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Thư viện Pháp luật
Văn bản pháp luật liên quan Thu_vien_Phap_luat
Ngày đăng tải Tháng 9 23, 2016, 06:35 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 23, 2016, 15:15 (UTC)