Thủy điện Đại Nga

Thủy điện Đại Nga có công suất 10 MW được xây dựng tại xã Lộc Nga, Lộc An thuộc thị xã Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm của tỉnh Lâm Đồng.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Đầu tư Tổng hợp và Hợp tác Quốc tế (GELEXIM)
Văn bản pháp luật liên quan Cong_ty_GELEXIM
Ngày đăng tải Tháng 9 23, 2016, 04:00 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 23, 2016, 15:23 (UTC)