Thủy điện Đăk Đoa

Thủy điện Đăk Đoa có công suất 14 MW được xây dựng tại xã Đăk sơ mei huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Công ty Cổ phần thuỷ điện Đăk Đoa
Văn bản pháp luật liên quan CTCP_thuy_dien_Dak_Doa_25052012
Ngày đăng tải Tháng 9 14, 2016, 08:38 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 24, 2016, 05:45 (UTC)