Thủy điện Đak Đrinh

Thủy điện ĐakĐrinh có công suất 125MW, được xây dựng trên địa bàn các xã Sơn Tân, Sơn Mùa, Sơn Dung, Sơn Liên, Đăk Nên, Đăk Ring thuộc hai huyện Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi và Kon Plông tỉnh Kon Tum.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
Văn bản pháp luật liên quan Van_phong_UBND_tinh_Kon_Tum_07122013
Ngày đăng tải Tháng 9 23, 2016, 07:17 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 23, 2016, 15:12 (UTC)