Thủy điện Đăk Glun

Thủy điện Đăk Glun có công suất 18 MW được xây dựng tại xã Đường 10, huyện Bù Ðăng, tỉnh Bình Phước.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Phụ Tùng Sài Gòn
Văn bản pháp luật liên quan CTCP_Thiet_bi_Phu_tung_Sai_Gon
Ngày đăng tải Tháng 9 27, 2016, 06:37 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 27, 2016, 06:41 (UTC)