Thủy điện Đăk Lô

Thủy điện Đăk Lô có công suất 22MW, được xây dựng trên địa bàn hai xã Ngọc Tem, Măng Cành, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Tạp chí Thanh Niên Việt
Văn bản pháp luật liên quan Tap_chi_Thanh_nien_Viet_02012016
Ngày đăng tải Tháng 9 13, 2016, 08:24 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 23, 2016, 11:09 (UTC)