Thủy điện Đăk Mi 4C

Thủy điện Đăk Mi 4C, có công suất 18MW, được xây dựng trên địa bàn xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Báo Quảng Nam
Văn bản pháp luật liên quan Bao_Quang_Nam_01122008
Ngày đăng tải Tháng 9 21, 2016, 10:03 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 23, 2016, 15:22 (UTC)