Thủy điện Đăk Ne

Thủy điện Đăk Ne có công suất 8,1MW, được xây dựng trên địa bàn xã Đăk Tơ Lung, Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Tập đoàn Tân Phát
Văn bản pháp luật liên quan Tap_doan_Tan_Phat_22092010
Ngày đăng tải Tháng 9 23, 2016, 09:33 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 23, 2016, 14:53 (UTC)