Thủy điện Đăk Pô Ne

Thủy điện Đăk Pô Ne, có công suất 15,6MW, xây dựng trên địa bàn hai xã Măng Cành, Đăk Long, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3
Văn bản pháp luật liên quan Cong_ty_Co_phan_Dau_tu_Dien_luc3
Ngày đăng tải Tháng 9 23, 2016, 09:40 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 23, 2016, 14:53 (UTC)