Thủy điện Đăk Psi 3

Thủy điện Đăk Psi 3, có công suất 15MW, được xây dựng trên địa bàn xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
Văn bản pháp luật liên quan Cong_TTDT_tinh_Kon_Tum_16092013
Ngày đăng tải Tháng 9 23, 2016, 10:17 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 23, 2016, 14:52 (UTC)