Thủy điện Đăk Ru

Thủy điện Đăk Ru có công suất 7.5 MW được xây dựng tại xã Đăk Ru, huyện Đăk R'lấp, tỉnh Đăk Nông.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Báo Tuổi trẻ
Văn bản pháp luật liên quan Bao_Tuoi_tre_12042008
Ngày đăng tải Tháng 9 21, 2016, 07:12 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 23, 2016, 15:35 (UTC)