Thủy điện Đăk Sin 1

Thủy điện Đăk Sin 1 có công suất 28 MW được xây dựng tại xã Đăk Sin và xã Hưng Bình, huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Báo VietnamPlus
Văn bản pháp luật liên quan Bao_VietnamPlus_30092013
Ngày đăng tải Tháng 9 21, 2016, 08:42 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 23, 2016, 15:33 (UTC)