Thủy điện Đăk Srông 2

Thủy điện Đăk Srông 2 có công suất 24 MW được xây dựng tại huyện Krông Cho, tỉnh Gia Lai.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
Văn bản pháp luật liên quan CTCP_Hoang_Anh_Gia_Lai
Ngày đăng tải Tháng 9 16, 2016, 04:15 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 24, 2016, 02:06 (UTC)