Thủy điện Đăk Srông 3B

Thủy điện Đăk Srông 3B có công suất 20 MW được xây dựng tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
Văn bản pháp luật liên quan CTCP_Hoang_Anh_Gia_Lai_trang_61
Ngày đăng tải Tháng 9 16, 2016, 09:36 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 23, 2016, 16:32 (UTC)