Thủy điện Đồng Nai 2

Thủy điện Đồng Nai 2 có công suất 70 MW được xây dựng tại xã Tân Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Báo Điện tử Chính phủ
Văn bản pháp luật liên quan Bao_Dien_tu_Chinh_Phu_17052015
Ngày đăng tải Tháng 9 22, 2016, 07:55 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 23, 2016, 15:19 (UTC)