Thủy điện Đồng Nai 4

Thủy điện Đồng Nai 4 có công suất 340 MW được xây dựng tại xã Lộc Bảo, huyện Lộc Bắc tỉnh Lâm Đồng.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Hội đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam
Văn bản pháp luật liên quan Hoi_dap_lon_va_phat_trien_Viet_Nam
Ngày đăng tải Tháng 9 27, 2016, 04:46 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 27, 2016, 04:50 (UTC)