Thủy điện Đồng Nai 5

Thủy điện Đồng Nai 5 có công suất 150 MW được xây dựng tại xã Đăk Sin, huyện Đăk R'Lấp, tỉnh Đăk Nông và xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Văn bản pháp luật liên quan Vinacomin_20122015
Ngày đăng tải Tháng 9 21, 2016, 09:02 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 23, 2016, 07:52 (UTC)