Thủy điện Ea Mđoal 3

Thủy điện Ea Mđoal 3 có công suất 5 MW được xây dựng tại xã Ea Mđoal, huyện Ma Đrăk, tỉnh Đăk Lăk

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Công ty cổ phần Cơ khí Hà Giang Phước Tường
Văn bản pháp luật liên quan CTCP_co_khi_Ha_Giang_Phuoc_Tuong_2015
Ngày đăng tải Tháng 9 21, 2016, 03:06 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 23, 2016, 15:43 (UTC)