Thủy điện Hồ Núi Cốc

Thủy điện Hồ Núi Cốc có công suất 1.89 MW được xây dựng tại xã Phúc Trìu, Thành phố Thái Nguyên.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Liên hệ

Điện lực Thái Nguyên

Tác giả (tổ chức) Điện lực Thái Nguyên
Văn bản pháp luật liên quan Bao_Thai_Nguyen_06052010
Ngày đăng tải Tháng 9 7, 2016, 03:42 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 29, 2016, 07:10 (UTC)