Thủy điện Ea Krông Rou

Thủy điện Ea Krông Rou có công suất 28MW, được xây dựng trên địa bàn xã Ninh Tây, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam
Văn bản pháp luật liên quan Hoi_Dap_lon_va_Phat_trien_nguon_nuoc_VN
Ngày đăng tải Tháng 9 23, 2016, 09:25 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 23, 2016, 14:54 (UTC)