Thủy điện Hạ Sông Pha 2

Thủy điện Hạ Sông Pha 2 có công suất 5,1MW, được xây dựng trên địa bàn xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (tổ chức) Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Văn bản pháp luật liên quan Cong_TTDT_tinh_Ninh_Thuan_16072015
Ngày đăng tải Tháng 9 23, 2016, 08:44 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 23, 2016, 15:01 (UTC)