Thủy điện Bản Rạ

Thủy điện Bản Rạ có công suất 18 MW được xây dựng tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép unspecified
Văn bản pháp luật liên quan Bao-Cao-Bang-dien-tu-7.4.2012
Ngày đăng tải Tháng 8 26, 2016, 08:41 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật Tháng 9 28, 2016, 08:14 (UTC)