Skip to content

ทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูลโมดูลที่ 2: ค้นหา รวบรวม และจัดทำรูปแบบข้อมูลที่​เหมาะสม

พิมพ์โดย: Open Development Thailand

ความรอบรู้ด้านข้อมูล (Data Literacy) เป็นทักษะในการอ่าน ทำความเข้าใจข้อมูล ทำงานกับข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ข้อมูลเป็นหลักฐานสนับสนุน ในสังคมดิจิทัลปัจจุบัน ความรอบรู้ด้านข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานและบุคคลที่ต้องรู้เ่ท่าทันและมีทักษะใช้ข้อมูลให้เป็น โดยใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (เช่น ทางคณิตศาสตร์และสถิติ) ในการอ่านและเข้าใจข้อมูล ดังนั้น ด้วยทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูลจะสามารถนำเสนอเรื่องราวที่อิงหลักฐานเชิงลึกได้มากขึ้น
หลักสูตรอบรมความรอบรู้ด้านข้อมูลนี้ได้รับการแปลและปรับเนื้อหาให้เข้ากับปริบทของประเทศไทย EWMI-ODI และผู้จัดทำเนื้อหาหลักสูตรขอขอบคุณหลักสูตรต้นฉบับ World Bank’s Data Literacy Program ที่อนุญาตให้ใช้หลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาหลักสูตรนี้สำหรับประเทศไทย

ส่วนที่สองนี้จะนำเสนอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบข้อมูล ทักษะในการค้นหาข้อมูลออนไลน์ เครื่องมือตัวอย่างที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล และแนวคิดในการแปลงข้อมูลเป็นเรื่องเล่า หลักสูตรจะเริ่มจากการทบทวนรูปแบบข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอเทคนิคที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล แปลงและประมวลผลข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน และเสนอแนะวิธีพัฒนาสมมติฐานและคำถามสำหรับการเล่าเรื่องด้วยข้อมูล เราสามารถแนะนำเครื่องมือโอเพนซอร์สที่สนับสนุนการรวบรวมข้อมูลให้คุณได้ในกรณีที่คุณต้องการ เช่น Mapeo - Mobile

ทรัพยากรข้อมูล (14)

ตัวอย่างทรัพยากรข้อมูล - 2.1 รูปแบบข้อมูลที่พบบ่อย (ภาษาไทย)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทเอกสาร Conference/workshop proceedings and presentations
ภาษาของเอกสาร
  • ภาษาอังกฤษ
  • ไทย
หัวข้อเรื่อง Education and training
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (ช่วงข้อมูล)
  • ไทย
ลิขสิทธิ์ No
ข้อจำกัดการเข้าถึงและการใช้งาน

เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตร Data Literacy ของ Open Development Initiative พัฒนาจากคู่มือการอบรม Introduction to the Data Literacy โดย Eva Constantaras ภายใต้ Sudan Evidence-Base Program (EBP) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการวางแผนเศรษฐกิจและการคลัง กรมการพัฒนาระหว่างประเทศ (DFID) ของสหราชอาณาจักร​ และธนาคารโลก โดยมีการถ่ายทอดเป็นภาษาท้องถิ่นในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง​ ดังนี้ หลักสูตรอบรมภาษาเมียนมาร์จัดทำโดย Yan Naung Oak และองค์กร Phandeeyar ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) ของสหราชอาณาจักร สำนักงานความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาแห่งออสเตรเลีย กระทรวงการต่างประเทศแห่งเดนมาร์ก และกระทรวงการต่างประเทศแห่งฟินแลนด์ หลักสูตรอบรมภาษากัมพูชาจัดทำโดย Yan Oak และ Open Development Cambodia โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการเสริมสร้างภาคประชาสังคมกัมพูชาของ USAID ในส่วนของเนื้อหาหลักสูตรสำหรับเวอร์ชันนี้ได้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและเพิ่มเติมเนื้อหาตามความต้องการที่แตกต่างไป โดยรวมประเด็นอำนาจอธิปไตยของข้อมูลพื้นเมืองและการเก็บข้อมูลด้วยแอปพลิเคชัน เช่น MAPEO ที่สนับสนุนการจัดทำโดย Digital Democracy หลักสูตรภาษาไทยนี้พัฒนาโดยเสาวลักษณ์ จริงจังวิสุทธิ์ และ Open Development Mekong ภายใต้โครงการ Voices for Mekong Forests และผู้บริจาคอื่น ๆ เอกสารการนำเสนอนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

คุณมีอิสระที่จะ:

แบ่งปัน - ทำสำเนาและเผยแพร่เอกสารไม่ว่าจะเป็นช่องทางหรือรูปแบบใด ๆ

ดัดแปลง - ผสมผสานเนื้อหา ปรับเปลี่ยน​ และต่อยอดจากเอกสารนำเสนอนี้

แสดงที่มา - คุณต้องให้เครดิตที่เหมาะสม ระบุลิงก์ไปยังใบอนุญาต และระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงใด คุณอาจดำเนินการในลักษณะที่สมเหตุสมผล แต่ไม่ใช่ด้วยวิธีที่ชี้นำว่าผู้อนุญาตรับรองคุณหรือการใช้งานของคุณ

ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ - คุณไม่สามารถใช้เอกสารนำเสนอนี้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์

แชร์เหมือนกัน - หากคุณดัดแปลง ปรับเปลี่ยน หรือต่อยอดจากเนื้อหาเดิม คุณต้องเผยแพร่ผลงานของคุณภายใต้ใบอนุญาตเดียวกับต้นฉบับ

ไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม - คุณไม่สามารถใช้เงื่อนไขทางกฎหมายหรือมาตรการทางเทคโนโลยีเพื่อจำกัดผู้อื่นจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ในใบอนุญาต​

ตัวอย่างการระบุแหล่งที่มา:

เอกสารนำเสนอนี้ดัดแปลงมาจากคู่มือการอบรม Introduction to Data Literacy ของธนาคารโลก โดย Eva Constantaras และ Yan Oak และได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

เวอร์ชั่น / รุ่น 2021
ใบอนุญาต Creative Commons Attribution Share-Alike
ข้อมูลติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ODT Contact: opendev.thailand@gmail.com ODI Contact: contact@ewmi-odi.org

ผู้แต่ง (หน่วยงาน) World Bank
ผู้แต่งร่วม (หน่วยงาน) Adapted and Translated by Open Development Thailand
สถานที่พิมพ์ ประเทศไทย
สำนักพิมพ์ Open Development Initiative (ODI)
วันที่พิมพ์ 2021
หมายเหตุทั่วไป

การฝึกอบรมทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูลจัดทำเพื่อองค์กรพันธมิตรในประเทศไทยระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2564 เอกสารอบรมทั้งหมดเป็นเอกสารเปิดและแบ่งปันให้กับผู้เข้าร่วมทุกคนได้ใช้ประโยชน์อย่างอิสระ อาจมีตัวอย่างชุดข้อมูลของหน่วยงานอื่นที่นำมาดัดแปลงและอ้างถึงเพื่อวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ODI ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ หากข้อมูลไม่ได้รับการอัปเดต

คำสำคัญ data literacy
วันที่อัพโหลด กุมภาพันธ์ 23, 2021, 07:37 (UTC)
แก้ไขเมื่อ มิถุนายน 22, 2021, 07:08 (UTC)