Đi thẳng đến nội dung

Poster: 9 cách để giữ an toàn khi trực tuyến trong thời COVID-19

9 cách để giữa an toàn khi trực tuyến trong thời COVID-19

Data Resources (5)

Data Resource Preview - 9 cách để giữ an toàn khi trực tuyến trong thời COVID-19 (Tiếng Anh)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Advocacy and promotional materials
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Lào
 • Tiếng Myanmar
 • Tiếng Thái Lan
 • Tiếng Việt
Chủ đề
 • Dịch bệnh
 • Khoa học và công nghệ
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Lao People's Democratic Republic
 • Myanmar
 • Thái Lan
 • Viet Nam
Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

Ấn phẩm này được cấp phép theo giấp phép CC BY-SA 4.0 (Ghi công-Chia sẻ tương tự). Sáng kiến phát triển mở Mekong không đại diện hay chịu trách nhiệm, cả về khía cạnh thực tế và luật pháp, về tính chính xác, toàn vẹn và tương thích của dữ liệu và tài liệu được công bố hoặc tham chiếu.

Ấn phẩm này được thực hiện với sự hỗ trợ của SPIDER. Các quan điểm và ý kiến được trình bày trên ấn phẩm này không nhất thiết phản ánh quan điểm của SPIDER.

Phiên bản/Lần xuất bản 2020
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Liên hệ

Website: https://opendevelopmentmekong.net/ Mọi thắc mắc xin gửi về địa chỉ email contact@ewmi-odi.org để được giải đáp.

Tác giả (cá nhân) Sáng kiến phát triển mở Mekong và các thành viên
Đồng tác giả (tổ chức) Sáng kiến Phát triển mở Mekong và các thành viên
Nơi xuất bản Cộng hoà DCND Lào, Myanmar, Thái Lan, và Việt Nam
Nhà xuất bản Open Development Initiative (ODI)
Ngày xuất bản 2020
Đánh số trang 1
Các từ khóa COVID-19,Coronavirus,Digital risks,Rủi ro trực tuyến,online security,internet security,an toàn trực tuyến
Ngày đăng tải tháng 11 30, 2020, 08:55 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 7, 2020, 01:24 (UTC)