Skip to content

712 datasets found

Filter Results
 • Administrative boundary of Vietnam

  This is a geospatial dataset of polylines describing administrative boundaries of Viet Nam. The dataset published by Department of Survey and Mapping, Ministry of Nutural Resour...

 • Internal vs. international migration: Impacts of remittances on child well-being in Vietnam

  This paper focuses on the effects of domestic and international remittances on children’s well-being. Using data from the 1992-1993 and 1997-1998 Vietnam Living Standards Survey...

 • Open budget survey 2015: Results for Vietnam

  Results of the Open Budget Survey 2015 for Vietnam. The Open Budget Survey evaluates national governments on three pillars of budget transparency and accountability: budget tran...

 • Nguyên tắc Xích đạo: Chuẩn mực môi trường – xã hội tự nguyện cho các nhà đầu tư tài chính, 2010

  Nguyên tắc Xích đạo là bộ chuẩn mực mang tính chất tự nguyện được xây dựng trên cơ sở tham khảo các chuẩn mực hiện có và nhu cầu của các nhà đầu tư tài chính. Nguyên bản gốc tiế...

 • Nghiên cứu tri thức bản địa trong bảo vệ rừng của người Mông, 2009

  Nghiên cứu nhằm đánh giá hệ thống kiến thức bản địa của người Mông tại 2 xã Hang Kia và Pà Cò (Hòa Bình) liên quan tới quản lý và bảo vệ rừng. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nh...

 • Kết quả điều tra động vật hoang dã ở Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò, 2009

  Nghiên cứu nhằm góp phần đánh giá thực trạng và tiềm năng đa dạng sinh học của Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Hang Kia-Pà Cò (tỉnh Hòa Bình), với mục đích sau: • Điều tra tình t...

 • Constitution of the Socialist Republic of Vietnam 1992 (As Amended 2001)

  Adopted on: 15 April 1992 – unanimously adopted by Legislature VII of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 11th session on 15 April 1992, signed by ...

 • Internal labor migration as a shock-coping strategy: Evidence from a typhoon

  The aim of this paper is to analyze how internal labor migration facilitates shock-coping in rural economies, using the example of Vietnam. Employing highly precise satellite da...

 • Hydroelectric Power - A guide for Developers and Investor, 2015

  This guide covers all aspects of hydropower project development, emphasizing the importance of interactions among technical, commercial, permitting/licensing, environmental and ...

 • Góp ý dự thảo quyết định cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ CT, PHMT đối với khai khoáng 2012

  Góp ý của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cho bản dự thảo lần 2 Quyết định về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt độn...

 • Giáo dục môi trường trải nghiệm: Lý thuyết và thực hành cho giáo viên

  Cuốn tài liệu này do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp cùng Dự án giáo dục môi trường Hà Nội biên soạn. Tài liệu bao gồm các cơ sở lý thuyết và các hoạt độ...

 • Đánh giá tác động môi trường Thủy điện Sông Tranh 1, 2009

  Công ty Cổ phần Sông Ba đã xây dựng thủy điện Sông Tranh 1 trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Dự án đã được Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt tại Quyết định số 1705...

 • Đầu tư vào tài nguyên thiên nhiên: Vai trò của Trung Quốc ở khu vực Đông Dương 2009

  Bài viết này tóm lược thảo luận chính sách của dự án nghiên cứu "Tìm hiểu Trung Quốc dưới vai trò một nhà hoạt động ở khu vực Đông Dương" do Quỹ Heinrich Boll Stiftung, Qu...

 • Đến lúc cần đánh giá lại các dự án đầu tư năng lượng tiểu vùng Mê Kông, 2015

  Thông qua Chương trình Tiểu vùng Mê Kông (GMS), Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đang tham gia đồng tài trợ các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và các n...

 • Điều tra đánh giá sơ bộ hệ thực vật ở khu BTTN Hang Kia – Pà Cò, 2009

  Báo cáo này trình bày kết quả của chuyến khảo sát sơ bộ về hệ thực vật được tiến hành tại Khu bảo tồn thiên nhiên (Khu BTTN) Hang Kia – Pà Cò, phía tây bắc của tỉnh Hoà Bình tro...

 • Đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam: Từ pháp luật đến thực tiễn 2009

  Báo cáo phân tích về khiá cạnh pháp lý cũng như hiện trạng thực hiện của hoạt động đánh gia tác động môi trường (ĐTM) nhằm cải thiện các quy định pháp luật cũng như cải thiện hi...

 • Đánh giá hiệu quả KT-XH, phân chia lợi ích và quản lý nguồn thu trong khai thác titan 2013

  Báo cáo nghiên cứu tập trung vào các kết quả ban đầu về hiệu quả kinh tế - xã hội trong hoạt động khai thác titan ở Bình Định, đồng thời phác họa bức tranh về phân chia lợi ích ...

 • Đánh giá Hiệu quả các Mạng lưới REDD+ và VNGO-FLEGT tại Việt Nam 2014

  Nghiên cứu này nhằm: (i) Tìm hiểu cấu trúc tổ chức, quản lý, và cơ chế vận hành của hai Mạng lưới REDD+ và VNGOFLEGT tại Việt Nam; (ii) Xác định hiệu quả hoạt động của hai Mạng ...

 • Cơ chế chia sẻ lợi ích từ rừng đặc dụng: Quan điểm và bình luận 2010

  Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã gửi một số ý kiến phân tích và đóng góp vào Dự thảo Quyết định về việc thực hiện thí điểm cơ chế chia sẻ trách nhiệm và các ngu...

 • Chỉ dẫn về các loài thông ở vùng núi Mai Châu - Mộc Châu, tỉnh Hòa Bình và Sơn La 2013

  Cuốn sách được biên soạn nhằm cung cấp những thông tin cụ thể và cập nhật nhất cho những loài cây gỗ thuộc lớp Thông của hệ thực vật vùng núi giáp ranh giữa hai tỉnh Hòa Bình - ...