Skip to content

717 datasets found

Filter Results
 • Asia Protected Planet Report 2014

  Asia is the most populous region in the world, with a rich cultural and natural heritage. It includes several megadiverse countries and is home to a number of global biodiversit...

 • Khai thác khoảng sản và giảm nghèo: Mối quan hệ trái chiều và một số vấn đề chính sách, 2010

  Bài thảo luận chính sách này trình bày một số đánh giá bước đầu của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) về vai trò và mối quan hệ giữa khai thác khoáng sản và giảm ng...

 • Hiến chương Tài nguyên thiên nhiên 2011

  Hiến chương về tài nguyên thiên nhiên (NRC) là bộ nguyên tắc nhằm hướng dẫn các chính phủ và xã hội dân sự về phương thức sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm mang lại lợi...

 • EIA report of the project Vinh Tan 4 power plant, 2013

  Vinh Tan 4 Thermal Power Plant belonging to Vinh Tan power Complex will be located in Vinh Tan Commune, Tuy Phong district, Binh Thuan province. The plant’s capacity of 2x600MW ...

 • Chuyển động cùng REDD, 2011

  Ấn phẩm này chuyển ngữ (biên dịch) một số chương quan trọng từ bản tiếng Anh có tựa đề "Moving ahead with REDD: Issues, options and implications" của tác giả Angelsen, A do Trun...

 • ĐTM ở Việt Nam: Cải cách chính sách để góp phần giảm xung đột và tranh chấp môi trường, 2014

  Báo cáo phân tích các bất cập trong việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) ở Việt Nam từ các khía cạnh hỗ trợ ra quyết định, sự tham gia của cộng đồng, công khai thôn...

 • Asian Development Bank and Viet Nam, 2015

  This dataset has no description


 • Bản tin chính sách Quý I/2012

  Bản tin Chính sách kỳ này dành một phần lớn nội dung liên quan đến chủ đề đồng quản lý rừng đặc dụng ở Việt Nam trên cơ sở phân tích các chính sách hiện hành và các mô hình thực...

 • Biến đổi văn hóa và phát triển: Khảo cứu ban đầu ở cộng đồng người Mông tại Hòa Bình, 2009

  This dataset has no description


 • Bộ tiêu chuẩn EITI 2013 và khả năng đáp ứng chính sách của Việt Nam, 2015

  This dataset has no description


 • Bản tin chính sách số 12 - Quý IV/2013

  This dataset has no description


 • Bản tin chính sách số 11 - Quý III/2013

  Các nội dung chính của bản tin: - Cần tiếp tục rà soát các dự án thủy điện - Thủy điện Don Sahong tác động nghiêm trọng đến ngành thủy sản khu vực - Phê duyệt Đề án tái...

 • 100 câu hỏi quan trọng cho công tác bảo tồn ĐDSH toàn cầu, 2015

  This dataset has no description


 • 61 Poorest Districts in Vietnam

  Map and information about poorest districts in Vietnam defined in the Resolution No. 30/A/2008/NQ-CP on Speedy and Sustainable Poverty Reduction Programme For the 61 Poor...

 • Bộ Quy tắc EITI phiên bản 2011

  Ấn phẩm tập hợp những yêu cầu cơ bản cần thiết phải tuân thủ khi thực hiện Sáng kiến minh bạch trong ngành công nghiệp khai thác (EITI), bao gồm: các Nguyên tắc, Tiêu chí, Yêu...

 • Central Mekong Delta Region connectivity project: Rapid climate change threat and vulnerability assessment

  A report about the Central Mekong Delta Region Connectivity Project, which aims to enhance connectivity across provinces of southern Viet Nam and Ho Chi Minh City. The project...

 • Bộ Tiêu chuẩn EITI phiên bản 2013

  Bộ Tiêu chuẩn EITI 2013 giữ lại phần lớn các yêu cầu của Bộ Quy tắc EITI trước đây nhưng được sắp xếp lại thành hệ thống ít yêu cầu hơn với những kỳ vọng rõ ràng hơn. Nguyên tắc...