Skip to content

712 datasets found

Filter Results
 • Sắn lên – Rừng xuống Nghiên cứu trường hợp ở Việt Nam, 2016

  Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm sắn hàng năm đều đạt trên 1 tỷ USD. Động lực thị trường cùng nhu cầu cải thiện sinh kế của người ...

 • Báo cáo Đánh giá tác động môi trường thủy điện Đồng Nai 2, 2007

  Báo cáo này được thực hiện cho giai đoạn dự án đầu tư - thiết kế cơ sở của công trình Nhà máy thủy điện Đồng Nai 2 tại tỉnh Lâm Đồng. Nội dung của báo cáo được thực hiện theo...

 • Luật Bảo vệ Môi trường 2014

  Ngày 23/6/2014, Quốc Hội nước Cộng hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, thay thế cho Luật Bảo vệ môi trường 2005. Luật này gồm 2...

 • Chồng lấn quyền sử dụng đất: Thách thức cho quy hoạch và quản lý rừng đặc dụng 2015

  Tài liệu “Chồng lấn quyền sử dụng đất: Thách thức cho quy hoạch và quản lý rừng đặc dụng ở Việt Nam” tổng hợp một số đánh giá ban đầu từ các nghiên cứu của Trung tâm Con người v...

 • Bản tin chính sách số 18 - Quý II/2015

  Bản tin Chính sách số 18 đề cập đến một chủ đề quan trọng, có tầm ảnh hưởng lâu dài đến mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam: An ninh nguồn nước và quản lý lưu vực sông, vớ...

 • Bản tin chính sách số 9 - Quý I/2013

  Các nội dung chính của Bản tin kỳ này: 1. Chính sách bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Nhìn từ các dự án phát triển 2. Quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm m...

 • Bản tin chính sách số 8 - Quý IV/2012

  Nội dung chính của bản tin: - Xác định diện tích rừng trong lưu vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng - Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020 -...

 • Bản tin chính sách số 7 - Quý III/2012

  Các nội dung chính của bản tin kỳ này: - “Xanh hóa” ngành ngân hàng: Áp dụng chuẩn mực bắt buộc hay khuyến khích tham gia tự nguyện? - Thu phí tham quan ở một số vườn quốc...

 • Bản tin chính sách số 2 - Quý II/2011

  Trong quý 2, Trung tâm Con người và Thiên nhiên đã thống kê được 51 văn bản quy phạm pháp luật, chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm, trong đ...

 • Bản tin chính sách số 19: Tội phạm về môi trường, 2015

  Bản tin Chính sách kỳ này được xuất bản trong khi Quốc hội đang đi đến cuối tiến trình sửa đổi bốn Bộ luật lớn là Hình sự, Tố tụng Hình sự, Dân sự và Tố tụng Dân sự. Trong đó, n...

 • Bản tin chính sách số 17 - Quý I năm2015

  Nội dung Bản tin Chính sách số 17 nhìn nhận việc thực thi quyền môi trường theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” vốn đã và đang được áp dụng trong quá trìn...

 • Bản tin chính sách số 16 - Quý IV/2014

  Chuyên đề của Bản tin chính sách kỳ này sẽ điểm lại những thuận lợi, khó khăn trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam, đồng thời sẽ bàn luận về một số bất cập, thác...

 • Bản tin chính sách số 6 - Quý II/2012

  Bản tin Chính sách số 6 (quý 2 năm 2012) tiếp tục phản ánh các vấn đề chính sách mới liên quan đến quản lý rừng và rừng đặc dụng ở Việt Nam. Bên cạnh đó, bản tin cũng cập nhật c...

 • Bản tin chính sách số 15 - Quý III năm 2014

  Bản tin Chính sách về Tài nguyên, Môi trường và Phát triển bền vững số 15, Quý III/2014 của PanNature sẽ tập trung bàn luận một số khía cạnh chính về tăng cường cải thiện quản ...

 • Bản tin chính sách số 14 - Quý II/2014

  Các nội dung chính trong Bản tin kỳ này: 1. Ngành công nghiệp khai thác khoáng sản ở Việt Nam còn nhiều bất cập 2. Cải thiện hệ thống quản lý thu nhằm tối ưu hóa lợi ích từ kh...

 • Asia Protected Planet Report 2014

  Asia is the most populous region in the world, with a rich cultural and natural heritage. It includes several megadiverse countries and is home to a number of global biodiversit...

 • Khai thác khoảng sản và giảm nghèo: Mối quan hệ trái chiều và một số vấn đề chính sách, 2010

  Bài thảo luận chính sách này trình bày một số đánh giá bước đầu của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) về vai trò và mối quan hệ giữa khai thác khoáng sản và giảm ng...

 • Hiến chương Tài nguyên thiên nhiên 2011

  Hiến chương về tài nguyên thiên nhiên (NRC) là bộ nguyên tắc nhằm hướng dẫn các chính phủ và xã hội dân sự về phương thức sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm mang lại lợi...

 • EIA report of the project Vinh Tan 4 power plant, 2013

  Vinh Tan 4 Thermal Power Plant belonging to Vinh Tan power Complex will be located in Vinh Tan Commune, Tuy Phong district, Binh Thuan province. The plant’s capacity of 2x600MW ...

 • Chuyển động cùng REDD, 2011

  Ấn phẩm này chuyển ngữ (biên dịch) một số chương quan trọng từ bản tiếng Anh có tựa đề "Moving ahead with REDD: Issues, options and implications" của tác giả Angelsen, A do Trun...